preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci

 > O školi  > Projekti
Projekti

PROJEKTI 2015./2016. 

"Living peace"

23. 12. 2015.

Međugeneracijska božićna priredba 

21. 12. 2015. na međugeneracijskom božićnom druženju u Dječjem vrtiću „Zraka sunca“ osim djece predškolske dobi sudjelovali su učenici osnovne škola Ljudevita Modeca , osnovne škole "Vladimir Nazor" (područne škole Većeslavec),  srednje škole „Ivan Seljanec“, te štićenici doma za starije i nemoćne „Novak“. Predškolci dječjeg vrtića izveli su igrokaz „Poklon za Isusa“ nakon čega su otpjevali pjesmu „Mir“. Bivši polaznik vrtića Matija Borčić podijelio je svoje dojmove s nedavno održane akcije „Darujmo osmijeh gradu“. Učenici prvog razreda osnovne škole Ljudevita Modeca,   predvođeni učiteljicom Sandrom Poje, sudjelovali su s recitacijom „Djed Božićnjak“ i izvedbom pjesama „Spavaj mali Božiću , „Novogodišnja  pjesma“. Nakon pjesme uslijedio je ples učenika područne škole „Većeslavec“. Učenici 4.a  razreda srednje škole, pod vodstvom profesorice Željke Markote, otpjevali su božićne pjesme uz jednu glazbenu točku na violini. Gosti iz doma za starije i nemoćne „Novak“ također su sudjelovali pjesmom. Program je zaključen pjesmama „Svaki dan je Božić“, „Sretan Božić“, „Kad si sretan“ koje su izveli svi sudionici. Na kraju je druženje nastavljeno uz domjenak, razmjenu iskustava i božićnu radost.

"Naša škola stara"

8. 12. 2015.

Likovna skupina plave smjene sa učiteljicom Đuđicom Burić  izrađivala je abakus. Na taj su način učenici doživjeli dašak prošlosti njihovih djedova i baka i uvježbali matematiku na stariji ali njima nov način.

Crtali su staru i novu školsku klupu. Svoje radove izložili su na školskom panou. Najbolji radovi sudjelovat će u likovnom natječaju Hrvatskog školskog muzeja. Želimo im puno sreće i uspjeha!

http://www.os-vnazor-kc.skole.hr/fotogalerija?show=album&id=219

  

3. 12. 2015.

Učiteljica Sonja Dominković je sa svojim prvašićima izradila staru klupu od eko materijala. Učenici su upoznali izgled klupa u kojima su sjedili njihove bake i djedovi i na taj način oživjeli povijest.

  

  

 

 

 

Projekti 2014./15.

 

Projekt-međuškolsko razredno dopisivanje   “PŠ Većeslavec –PŠ Kaniška Iva

CIVITAS ,ZNANSTVENICI I MEDIJI PROTIV NASILJA

PREKINI LANAC „ Program prevencije elektroničkog zlostavljanja”

Samovrednovanje škole

 

Prometna preventiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT : „Projekt-međuškolsko razredno dopisivanje   “PŠ Većeslavec –PŠ Kaniška Iva

Voditeljice: Moni Harča, Andreja Kovač, Ivana Ban

 

Ciljevi aktivnosti

Poticati suradnje među učenicima kojom se razvija kultura pisane riječi i komunikacije pisanim putem. Učenje kulture pisanja pisma kojim se poboljšava pismenog izražavanje. Razvijanje suradnje kojom i povezanosti djece iz različitih zavičaja bez obzira na razlike koje ih dijele, te na taj način dolazi do stjecanja novih  prijateljstava. Slanjem prihodnih poklona usaditi kod učenika osjećaj za empatije bez obzira na novčanu vrijednost poklona. Razvoj kreativnosti kod učenika kroz pisanje pisama. Spoznati nužnost pravilne, prirodne i smirene jezične komunikacije i njenu važnost u svakodnevnom životu(pisanje zamolbi, razgovorni jezik).Naučiti se toleranciji prema drugačijem

Namjena aktivnosti

Uvažavanje različitosti među ljudima, primjena komunikacije pisanim putem (razglednice, dopisnice, brzojavi ,čestitke i pisma). Primjena pravila lijepog ponašanja na javnim mjestima (pošta), korištenje stečenih vještina u svakodnevnom životu (komunikacija putem pisama, e- maila).Pronalaženje zajedničkih interesa djece iz manjih sredina, te drugih zavičaja.

Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost

Učenici 2. i 3. razreda PŠ Kaniška Iva

Učenici 1.,2.,3, i 4. razreda PŠ Većeslavec

Učiteljice Moni Harča, Ivana Ban i Andreja Kovač

Način realizacije

Upriličiti  moguć susret učenika dviju škola kroz jedan zanimljiv integrirani radni dan(u Većeslavcu ili Kaniškoj Ivi)

Nastaviti dopisivanje i susrete u buduće (individualno učenik učeniku, e-mail, sms porukama…)

Posjet  poštanskom uredu u Kloštru Vojakovačkom

Vremenik aktivnosti

Tijekom školske godine 2011./2012.

Detaljan troškovnik

Povremeno fotokopiranje pojedinih materijala 200 Kn

Način vrednovanja aktivnosti i korištenja rezultata vrednovanja

Samovrednovanje vlastitih postignuća učenika kroz projekt, individualno praćenje napretka svakog pojedinog učenika u pisanom izražavanju kroz pisane radove u redovnoj nastavi

 

 

PROJEKT „CIVITAS ,ZNANSTVENICI  I  MEDIJI   PROTIV NASILJA„ šk. god. 2011./2012. Voditelj: Tatjana Strabić, stručni suradnik pedagog

 

Ciljevi aktivnosti

Afirmacija  pozitivnog  ponašanja učenika

Razvijanje I stjecanje različitih kompetencija kod učenika

Namjena aktivnosti

Učenici 5.-8.razreda

Afirmirati društveno priznate vrijednosti , ukazati I poticati aktivnije I odgovornijr osomne izbore , približiti znanost mladima , proširiti mogućnosti  profesionalnog izbora učenika 8-ih razreda

Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost

Predsjednica Udruge “Civitas”,gđa Zvjezdana Stančić , pedagog škole Tatjana Strabić , učitelji hrvatskog jezika , učitelji biologije , kemije  I fizike

Način realizacije

Dva interaktivna predavanja za učenike 5-ih , 6-ih i 8-ih razreda

Terenska nastava u Institutu Ruđer Bošković za 5-6 učenika osmih razreda

Vremenik aktivnosti

Studeni , prosinac 2011. Ožujak , travanj , svibanj 2012.

Detaljan troškovnik

Evaluacijski   materijal , troškovi izrade plakata s fotografijama  ( oko 70 kuna)

Troškovi  puta  za  terensku  nastavu u Zagreb  (oko 60 kuna)

Način vrednovanja 

Evaluacijski listići za učenike I učitelje , razgovor s učenicima

 

PROJEKT: „PREKINI LANAC„ Program prevencije elektroničkog zlostavljanja”  šk. god. 2011/2012

Voditeljica: Ljiljana Kopjar (koordinator)

Članovi tima:  Sanja Petranović, ravnateljica; Tatjana Strabić, pedagoginja; Ljiljana Kopjar, soc.radnica; Tomislava Topolovec, učiteljica razr. nastave; Đurđica Burić, učiteljica razr. nastave; Mira Harča, učiteljica povijesti;  Slaven Iljkić, vjeroučitelj, Ivka Lugarec,knjižnjičarka

 

 

 

 

 

 

 

Ciljevi aktivnosti

 

        Stvoriti sigurno i poticajno okruženje u školi i stvaranje preduvjeta za trajan i sustavan rad na prevenciji elektroničkog nasilja po modelu „ odgovornost cijele škole“

 1. Upozoriti na opasnost zlouporabe mobitela i podučiti sigurnom korištenju mobitela
 2. Osvijestiti  dobre strane  i opasnosti kod uporabe mobitela i interneta
 3. Dodati postojećim razrednim vrijednostima , pravilima i posljedicama i ona koja štite od e- zlostavljanja
 4. Osvijestiti vlastito ponašanje  i usvojiti sigurno ponašanje u korištenju mobitela
 5. Upoznavanje različitih mogućnosti  uporabe  interneta
 6. Objasniti kako funkcionira Internet i što sve nudi
 7. Osvijestiti vlastito ponašanje  i usvojiti sigurno ponašanje u korištenju interneta
 8. Odrediti pojam e- nasilja , , upoznati sa zakonskim posljedicama
 9. Osvijestiti posljedice tračanja i ogovaranja preko mobitela i interneta
 10.  Upoznati s pojmom seksualnog zlostavljanja i pedofilije , podučiti kako se zaštiti
 11.  Upoznati s opasnostima snimanja i objavljivanja fotografija na internetu

 

 

Namjena aktivnosti

 

Program smo započeli 2009/10. školske godine i sastojao se od radionica za učitelje , roditelje i učenike koje su oblikom  primjerene tematskim učiteljskim vijećima , roditeljskim sastancima i satovima razrednih odjela. Ove školske godine  nastavljamo s radionicama za učenike od 1. do 8. razreda i radionicama za roditelje učenika prvih razreda.

Projekt je namijenjen učenicima od 1. do 8. razreda . U projekt su uključeni svi djelatnici škole , učenici , roditelji  i šira društvena zajednica

 

 

Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost

 

Razrednici  će  prema priručniku UNICEF-a  planirati realizaciju radionica za svoj razredni odjel ( moraju biti vidljive u planu rada razrednog odjela ) u suradnji sa školskim koordinacijskim odborom i mentoricom. Također će na prvom roditeljskom sastanku (9. mjesecu )  upoznati roditelje s kaznenim okvirom  i pojmom elektroničkog nasilja. Razrednici učenika 1. razreda  tijekom školske godine planiraju i uz pomoć  koordinacijskog odbora  realiziraju sve  ( tri ) radionice s roditeljima

 

Način realizacije

 

1. Radionice za učenike od 1. do 8. razreda prema priručniku UNICEF-a

      2. Radionica  za roditelje  ( od 2. do 8. razreda ) u okviru prvog roditeljskog sastanka  početkom 9. mjeseca (Upoznavanje s kaznenim okvirom i pojmom elektroničkog nasilja ).Tijekom školske godine tri radionice za učenike 1. razreda.

 

Vremenik aktivnosti

Tijekom  školske godine

 

Detaljan troškovnik

UNICEf  - priručnici , kopiranje materijala , papir , flomasteri  , evaluacijske liste (oko 1000 Kn)

Način vrednovanja aktivnosti i korištenja rezultata vrednovanja

Na kraju školske godine koordinacijski odbor sažima podatke i predlaže mjere za poboljšanje i daljnji rad

Zadovoljavajući odaziv roditelja - evaluacija

Pitanja  , traženje pomoći i savjeta nakon roditeljskih sastanaka

Razmjena iskustva među roditeljima , davanje podrške «nemoćnim» roditeljima

Poučavanje roditelja o sigurnosnim programima koji služe filtriranju sadržaja kojima su djeca njihova djeca izložena na internetu- traženje dodatnih informacija (interes roditelja)

Povratna informacija nakon svakog  roditeljskog  sastanka

Roditeljske inicijative

Izrada plakata s razrednim pravilima ( učenici ) – pravila o korištenu mobitela i interneta

Radovi na temu interneta i mobitela –izloženi na razrednom panou

Broj učenika koji traže pomoć  zbog upada na njihov facebook, neprimjerenih sadržaja i dr.

Osvijestili su «prijateljstva» na facebook-u –evaluacija nakon radionica

Ljiljana Kopjar, dipl. soc. radnik

 

PROJEKT “Samovrednovanje škole“   

 

Tim za kvalitetu

Ravnateljica

Sanja  Petranović

Pedagoginja

Tatjana Strabić

Socijalna radnica

Ljiljana Kopjar

Knjižničarka

Ivka Lugarec

Učiteljica razredne nastave

Đurđica Burić

Učiteljica razredne nastave

Tomislava Topolovec

Vjeroučitelj

Slaven Iljkić

Učiteljica povijesti

Mira Harča

Roditelj

 Tihana Kraljić

Učenik

 

Kritički prijatelj

Emina Baričević, učitelj mentor, žup. voditeljica RN

 

Ciljevi aktivnosti

Unapređenje rada škole kroz proces sustavnog i trajnog praćenja, analiziranja i preispitivanja vlastite prakse

Podizanje razine svijesti o važnosti kvalitete školskog obrazovanja kroz uočavanje vlastitih prednosti, nedostataka i razvojnih mogućnosti naše škole.

Pružiti učenicima što kvalitetniju podršku u njihovu procesu učenja i osobnog razvoja

Ustroj unutarnjeg školskog sustava za procjenjivanje, praćenje i unapređenje vlastitog rada

Uključivanje u školske razvojne procese svih sudionika odgoja i obrazovanja.

Poticati veću samostalnost, odgovornost i inovativnost.

Definiranje i praćenje mjerljivih indikatora  i kriterija kvalitete školskog obrazovanja

Namjena aktivnosti

Podizanje razine kvalitete škole u svim područjima njezina dijelovanja : planiranje i programiranje rada, poučavanje i podrška učenju,postignuća učenika, podrška učenicima, ljudski potencijali, materijalni i financijski uvjeti, rukovođenje i upravljanje i suradnja sa svim sudionicima.

Samovrednovanje je usmjereno na osiguravanje optimalne podrške za razvoj  osobnih potencijala svakog učenika

Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost

Ravnateljica

 • Informira učiteljsko vijeće, učenike i roditelje
 • Motivira sve sudionike na aktivno sudjelovanje
 • Angažira i motivira tim za kvalitetu
 • Angažira kritičkog prijatelja škole
 • Organizira pripremanje aktivnosti za samovrednovanje
 • Delegira obaveze i nadležnosti
 • Potiče i održava dinamiku  procesa
 • Prati i vrednuje pokrenute projekte i aktivnosti

Školski tim za kvalitetu

 • Članovi tima razmatraju postojeće stanje i uspoređuju ga s poželjnim stanjem ili sa standardima
 • Prikupljaju relevantne podatke
 • Organiziraju SWOT analize
 • Vode fokus grupe
 • Potiču otvorene rasprave
 • Postavljaju ciljeve i dogovaraju mjere i postupke
 • Prate provedbu dogovorenih aktivnosti
 • Otkrivaju što je potrebno mijenjati  i traže učinkovite načine kako potaknuti poželjne promjene

Kritički prijatelj

 • Supervizor projekta , prati  procese analize , vrednovanja i planiranja razvoja škole

Način realizacije

Faze u realizaciji projekta

 1. Upoznavanje sudionika s projektom  , formiranje tima za kvalitetu i angažiranje kritičkog prijatelja su faze koje su realizirane prošle školske godine ( drugo polugodište )
 2. Informiranje Učiteljskog vijeća i učenika
 3. Informiranje vijeća roditelja
 4. Informiranje školskog odbora
 5. Samoanaliza pomoću  samoevaluacijskog obrasca
 6. SWOT- analiza
  • Aktivi razredne ( posebno za matičnu a posebno za područne škole ) i predmetne nastave
  • Vijeće roditelja
  • Vijeće učenika
  • Školski odbor
  • Stručni tim škole
 7. Određivanje prioritetnih područja
 8. Definiranje razvojnih ciljeva i
 9. Izrada školskog razvojnog plana
 10. Izrada razvojnih projekata 
 11. Provedba razvojnih projekata- u definiranim terminima

Vrednovanje i samovrednovanje- izrada završnog izvješća,  vrednovanje vlastitog  samoevaluacijskog procesa i planiranje daljnjeg razvoja

Vremenik aktivnosti

Informiranje Učiteljskog vijeća – 9. mjesec

Informiranje ostalih sudionika (Vijeće roditelja, Vijeće učenika , Školski odbor  i lokalna zajednica ) - 9. mjesec

Školski razvojni plan –   izrada 9. mjesec  i prezentacija na Učiteljskom vijeću

Razvojnim planom su detaljno razrađena prioritetna područija , ciljevi, metode i aktivnosti za ostvarenje ciljeva, nužni resursi, datum do kojeg će se neki cilj ostvariti , imena odgovornih osoba i mjerljivi pokazatelji  ostvarivanja ciljeva. Tako razrađeni i prihvaćeni projekt  provodit će se dvije školske godine

Detaljan troškovnik

 

Kopiranje određenih materijala članovima tima za kvalitetu

Samoevaluacijski izvještaj

Način vrednovanja aktivnosti

i korištenje rezultata

vrednovanja

 

Pridržavanje zadanih rokova

Aktivno sudjelovanje svih sudionika (članova tima za kvalitetu, učitelja , roditelja , učenika , lokalne zajednice i kritičkog prijatelja )

Realna procjena i samoprocijena stanja škole u svim područjima rada (Koliko je naša škola dobra. Kako to znamo? Što bi trebalo poduzeti da bude bolja? ).

Dobiveni podaci koristit će se za određivanje razvojnih  prioriteta i  specifičnih ciljeva škole – za izradu školskog razvojnog plana u cilju poboljšanja kvalitete odgojno –obrazovnog rada

Prometna

Ciljevi aktivnosti

Stjecanje I provođenje programa prometne culture za OŠ, pravilno I obvezno korištenje sigurnosne opreme, sigurno I odgovorno ponašanje djece I svih sudionika u prometu. Trajno smanjiti broj žrtava u prometu

Namjena aktivnosti

Steći znanja I vještine te samostalno I sigurno sudjelovati u prometu

Nositelji aktivnosti i njihova odgovornost

Učenici OŠ, HAK S. Peršin, policijska postaja M. Škvorc, Sandra Vurnek - učiteljica

Način realizacije

Radionice, izrada plakata, vježbe, predavanja, rješavanje testova

Vremenik aktivnosti

Tijekom školske godine

Detaljan troškovnik

Prema akcijskom planu koji će biti poslan u gradski i županijski ured.

Dobivena sredstva će se preusmjeriti na realizaciju tada utvrditi troškovnik

Način vrednovanja aktivnosti i korištenja rezultata vrednovanja

Rješavanje testova, razmjena iskustava,znanja i vještina

 


 Projekti 2010 2011.doc


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Anketa
Što mislite o promjeni udžbenika iduće školske godine?
CMS za škole logo
Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci / Ulica bana Josipa Jelačića 23, HR-48260 Križevci / os-vnazor-kc.skole.hr / ured@os-vnazor-kc.skole.hr
preskoči na navigaciju