preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci

Vijesti

Početak nastave, turnusi, razrednici

Autor: MARKO JAVORINA, 27. 8. 2012.

OBAVIJEST

 

TURNUSI - POČETAK NASTAVE –  3. RUJNA 2012.

A TURNUS - PLAVI - UJUTRO – 8,00

B TURNUS - ZELENI – POPODNE - 13,20

1.C – Blaženka Pokos

1. A – Snježana Katić

2.B – Valentina Sokač Kesteli

1. B – Gordana Prožek

2. C – Sonja Pavlinušić

2. A – Ivka Pašić

3. B – Jasna Strabić

3. A – Snježana Pavišić

4. A – Gordana Prosenečki

3. C – Tomislava Topolovec

5. C – Ana Jurković

4. B – Dragica Zagorec

5. D – Andrea Katanović

4. C – Kata Stojanovska

6. B – Tomislav Bogdanović

5. A – Koviljka Vitanović

6. C – Krešo Babić

5. B – Sanja Žiher

7. B – Gordana Novak

6. A – Helena Nemeček

7. C – Ljubica Babić

6. D – Slaven Iljkić

7. E – Silvija Kišićek

7. A – Ivana Begović

8. B – Kristina Kralj

7. D – Sandra Vurnek

8. C – Ante Starčević

8. A – Selina Golec Petrović

 

8. D – Tomica Turković

 

8. E – Ksenija Kranjčec

 

1. A – ZELENI TURNUS – SNJEŽANA KATIĆ

r. b.

Ime i prezime

1.

Bašlin Lana

2.

Brkić Ivona

3.

Gagro Niko

4.

Grahovar Klara

5.

Harča Jakov

6.

Ivezić Jane

7.

Jukić Marko

8.

Kopričanec Mihael

9.

Martinović Sven

10.

Miljanović Patrik

11.

Povijač Tia

12.

Piškorić Lorena

13.

Radić Anđelo

14.

Račić Marta

15.

Rasonja Toni

16.

Ratković Eva

17.

Šamuga Igor

18.

Šaško Juraj

19.

Tepeš Jan

20.

Trušček Noah

21.

Turčan Luka

22.

Zrno Martin

 

1. B – ZELENI TURNUS – GORDANA PROŽEK

r. b.

Ime i prezime

1.

Bregović Petra

2.

Brunović Filip

3.

Đurin Tea

4.

Flinta Borna

5.

Gučin Fran

6.

Habijanec Lana

7.

Husajna David

8.

Katalenić Patrik

9.

Kemenović Lana

10.

Komar Hana

11.

Kušec Petar

12.

Kušec Stjepan

13.

Leskovar Martela

14.

Martić Filip

15.

Matoić Aron

16.

Media Amra

17.

Mlinarić Leon

18.

Mrazović Dominik

19.

Pavliček Lovro

20.

Suša Marko

21.

Šimanović Lucija

22.

Tokalić Karlo

23.

Tomić Nina

24.

Troha Leonardo

25.

Žiger Ema

26.

Žubrinović Mihaela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. C – PLAVI TURNUS – BLAŽENKA POKOS

r. b.

Ime i prezime

1.

Baštek Jakov

2.

Beljo Lucija

3.

Brlek Lara

4.

Čiček Mateo

5.

Dijačić Dino

6.

Gavranović Lucija

7.

Hadrović  Ivona

8.

Hadrović Luka

9.

Jagodić Laura

10.

Janeš  Franka

11.

Janeš Lucija

12.

Jelinić Hana

13.

Kovačević Paula

14.

Lugomer Larisa

15.

Lugomer Luka

16.

Pavlina Erik

17.

Pavlina Lorena

18.

Prosenečki  Klara

19.

Rogina Nena

20.

Strabić Iva

21.

Švagelj  Dorotea

22.

Tukša Ivan

23.

Vukalović Klara

24.

Žagar Gabriel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A – ZELENI TURNUS – KOVILJKA VITANOVIĆ

r.b.

Ime i prezime

1.

TEA  ČAPEK

2.

FRANKA FLETKO

3.

KARLA HARČA

4.

ASJA  KANTAR

5.

NELA ŠTUBELJ

6.

INES VRDOLJAK

7.

EMA IŠTVANOVIĆ PAREZANOVIĆ

8.

IVANA  MUDRI

9.

ZANA ŠČETAR

10.

MIHAELA KEMENOVIĆ

11.

IVANA LEPČIĆ

12.

TEA KRKLEC

13.

RUŽICA NIKOLIĆ

14.

TOMISLAV PRSTEC

15.

IGNAC RATKOVIĆ

16.

LUKA BIONDIĆ

17.

MARKO KOS

18.

MISLAV TUKŠA

19.

LUKA VALJAK

20.

NOA ŠIMONEK

21.

FABIO KOVAČEVIĆ

22.

PATRIK LEPOGLAVEC

23.

DOMINIK VLAHINJA

24.

LUKA ŽGANEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. B – ZELENI TURNUS – SANJA  ŽIHER

r.b.

Ime i prezime

1.

ANTONIA TEA BEROŠ

2.

PAULA KRNJIĆ

3.

EMA EHRENBERGER

4.

EMMA SKALIČKI

5.

JELENA JEŽOVITA

6.

EMA TVORIĆ

7.

RAJNA FRANULIĆ

8.

EMILIJA NOVOSEL

9.

LANA PLJUŠČEC

10.

IVANA SLUNJSKI

11.

MAGDALENA VRBAN

12.

TVRTKO PAVKOVIĆ

13.

NEVEN KRULIĆ

14.

LUCAS NOVAK

15.

LOVRO JELENČIĆ

16.

DORIJAN  SKOKOVIĆ

17.

FILIP  TRBUHA

18.

VILIM  BABIĆ

19.

LEO  CAPE

20.

ANTONIO ŠILVESTER

21.

LEON VRHOVEC

22.

JOŠKO  REŠETAR

 

5. C – PLAVI TURNUS – ANA JURKOVIĆ

r.b.

Ime i prezime

1.

MARKO HORVAT

2.

DANIEL  IŠTVANOVIĆ

3.

BERNARD  JAKČIN

4.

LANA NEMEC

5.

SARA  MIKLEČIĆ

6.

JURICA  MESEC

7.

MATEO  LACKOVIĆ

8.

MIROSLAV  PAVLIČEK

9.

DOMAGOJ BELJO

10.

ISABEL  NAVOJ

11.

INES  SOKAČ

12.

KARLO  HADROVIĆ

13.

MIHAEL  HADROVIĆ

14.

VIKTORIJA BOČKAJ

15.

DINO  HORVAT

16.

EMA SOKAČ

17.

HELENA HORVAT

18.

ANA KOPRIĆ

19.

IVAN  SRBLJINOVIĆ

20.

MATIJA UDVARI

21.

IVAN JAMBREC

22.

IVAN  ANDROŠEVIĆ

23.

IVAN  MIKLEČIĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. D – PLAVI TURNUS – ANDREA  KATANOVIĆ

r.b.

Ime i prezime

1.

KAROLINA  BARULEK

2.

MIHAELA CRNČIĆ

3.

HELENA  KRALJIĆ

4.

JELENA  MAĐAR

5.

IVONA  BANEKOVIĆ

6.

PETRA  BUTKOVIĆ

7.

MATEA DRK

8.

KRISTIJAN  GRGIĆ

9.

DOMINIK  JURŠIĆ

10.

MATEA  BAŠLIN

11.

STJEPAN  BABIĆ

12.

IVONA  ŠKRLEC

13.

ALEN  KOŠČAK

14.

KARLO  PODHRAŠKI

15.

FABIJAN  PROSENEČKI

16.

FILIP  TURKOVIĆ

17.

DAVID  JASEK

18.

DANIJEL  TOPLJAK

19.

GABRIEL  ŠKLEDAR

20.

SATYA KOVAČIĆ

21.

DENIS  BARBERIĆ

22.

DARIO MESAR

23.

KRISTIJAN  HEGEDIĆ

 
Vijesti

Početak nastave, turnusi, razrednici

Autor: MARKO JAVORINA, 27. 8. 2012.

OBAVIJEST

 

TURNUSI - POČETAK NASTAVE –  3. RUJNA 2012.

A TURNUS - PLAVI - UJUTRO – 8,00

B TURNUS - ZELENI – POPODNE - 13,20

1.C – Blaženka Pokos

1. A – Snježana Katić

2.B – Valentina Sokač Kesteli

1. B – Gordana Prožek

2. C – Sonja Pavlinušić

2. A – Ivka Pašić

3. B – Jasna Strabić

3. A – Snježana Pavišić

4. A – Gordana Prosenečki

3. C – Tomislava Topolovec

5. C – Ana Jurković

4. B – Dragica Zagorec

5. D – Andrea Katanović

4. C – Kata Stojanovska

6. B – Tomislav Bogdanović

5. A – Koviljka Vitanović

6. C – Krešo Babić

5. B – Sanja Žiher

7. B – Gordana Novak

6. A – Helena Nemeček

7. C – Ljubica Babić

6. D – Slaven Iljkić

7. E – Silvija Kišićek

7. A – Ivana Begović

8. B – Kristina Kralj

7. D – Sandra Vurnek

8. C – Ante Starčević

8. A – Selina Golec Petrović

 

8. D – Tomica Turković

 

8. E – Ksenija Kranjčec

 

1. A – ZELENI TURNUS – SNJEŽANA KATIĆ

r. b.

Ime i prezime

1.

Bašlin Lana

2.

Brkić Ivona

3.

Gagro Niko

4.

Grahovar Klara

5.

Harča Jakov

6.

Ivezić Jane

7.

Jukić Marko

8.

Kopričanec Mihael

9.

Martinović Sven

10.

Miljanović Patrik

11.

Povijač Tia

12.

Piškorić Lorena

13.

Radić Anđelo

14.

Račić Marta

15.

Rasonja Toni

16.

Ratković Eva

17.

Šamuga Igor

18.

Šaško Juraj

19.

Tepeš Jan

20.

Trušček Noah

21.

Turčan Luka

22.

Zrno Martin

 

1. B – ZELENI TURNUS – GORDANA PROŽEK

r. b.

Ime i prezime

1.

Bregović Petra

2.

Brunović Filip

3.

Đurin Tea

4.

Flinta Borna

5.

Gučin Fran

6.

Habijanec Lana

7.

Husajna David

8.

Katalenić Patrik

9.

Kemenović Lana

10.

Komar Hana

11.

Kušec Petar

12.

Kušec Stjepan

13.

Leskovar Martela

14.

Martić Filip

15.

Matoić Aron

16.

Media Amra

17.

Mlinarić Leon

18.

Mrazović Dominik

19.

Pavliček Lovro

20.

Suša Marko

21.

Šimanović Lucija

22.

Tokalić Karlo

23.

Tomić Nina

24.

Troha Leonardo

25.

Žiger Ema

26.

Žubrinović Mihaela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. C – PLAVI TURNUS – BLAŽENKA POKOS

r. b.

Ime i prezime

1.

Baštek Jakov

2.

Beljo Lucija

3.

Brlek Lara

4.

Čiček Mateo

5.

Dijačić Dino

6.

Gavranović Lucija

7.

Hadrović  Ivona

8.

Hadrović Luka

9.

Jagodić Laura

10.

Janeš  Franka

11.

Janeš Lucija

12.

Jelinić Hana

13.

Kovačević Paula

14.

Lugomer Larisa

15.

Lugomer Luka

16.

Pavlina Erik

17.

Pavlina Lorena

18.

Prosenečki  Klara

19.

Rogina Nena

20.

Strabić Iva

21.

Švagelj  Dorotea

22.

Tukša Ivan

23.

Vukalović Klara

24.

Žagar Gabriel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A – ZELENI TURNUS – KOVILJKA VITANOVIĆ

r.b.

Ime i prezime

1.

TEA  ČAPEK

2.

FRANKA FLETKO

3.

KARLA HARČA

4.

ASJA  KANTAR

5.

NELA ŠTUBELJ

6.

INES VRDOLJAK

7.

EMA IŠTVANOVIĆ PAREZANOVIĆ

8.

IVANA  MUDRI

9.

ZANA ŠČETAR

10.

MIHAELA KEMENOVIĆ

11.

IVANA LEPČIĆ

12.

TEA KRKLEC

13.

RUŽICA NIKOLIĆ

14.

TOMISLAV PRSTEC

15.

IGNAC RATKOVIĆ

16.

LUKA BIONDIĆ

17.

MARKO KOS

18.

MISLAV TUKŠA

19.

LUKA VALJAK

20.

NOA ŠIMONEK

21.

FABIO KOVAČEVIĆ

22.

PATRIK LEPOGLAVEC

23.

DOMINIK VLAHINJA

24.

LUKA ŽGANEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. B – ZELENI TURNUS – SANJA  ŽIHER

r.b.

Ime i prezime

1.

ANTONIA TEA BEROŠ

2.

PAULA KRNJIĆ

3.

EMA EHRENBERGER

4.

EMMA SKALIČKI

5.

JELENA JEŽOVITA

6.

EMA TVORIĆ

7.

RAJNA FRANULIĆ

8.

EMILIJA NOVOSEL

9.

LANA PLJUŠČEC

10.

IVANA SLUNJSKI

11.

MAGDALENA VRBAN

12.

TVRTKO PAVKOVIĆ

13.

NEVEN KRULIĆ

14.

LUCAS NOVAK

15.

LOVRO JELENČIĆ

16.

DORIJAN  SKOKOVIĆ

17.

FILIP  TRBUHA

18.

VILIM  BABIĆ

19.

LEO  CAPE

20.

ANTONIO ŠILVESTER

21.

LEON VRHOVEC

22.

JOŠKO  REŠETAR

 

5. C – PLAVI TURNUS – ANA JURKOVIĆ

r.b.

Ime i prezime

1.

MARKO HORVAT

2.

DANIEL  IŠTVANOVIĆ

3.

BERNARD  JAKČIN

4.

LANA NEMEC

5.

SARA  MIKLEČIĆ

6.

JURICA  MESEC

7.

MATEO  LACKOVIĆ

8.

MIROSLAV  PAVLIČEK

9.

DOMAGOJ BELJO

10.

ISABEL  NAVOJ

11.

INES  SOKAČ

12.

KARLO  HADROVIĆ

13.

MIHAEL  HADROVIĆ

14.

VIKTORIJA BOČKAJ

15.

DINO  HORVAT

16.

EMA SOKAČ

17.

HELENA HORVAT

18.

ANA KOPRIĆ

19.

IVAN  SRBLJINOVIĆ

20.

MATIJA UDVARI

21.

IVAN JAMBREC

22.

IVAN  ANDROŠEVIĆ

23.

IVAN  MIKLEČIĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. D – PLAVI TURNUS – ANDREA  KATANOVIĆ

r.b.

Ime i prezime

1.

KAROLINA  BARULEK

2.

MIHAELA CRNČIĆ

3.

HELENA  KRALJIĆ

4.

JELENA  MAĐAR

5.

IVONA  BANEKOVIĆ

6.

PETRA  BUTKOVIĆ

7.

MATEA DRK

8.

KRISTIJAN  GRGIĆ

9.

DOMINIK  JURŠIĆ

10.

MATEA  BAŠLIN

11.

STJEPAN  BABIĆ

12.

IVONA  ŠKRLEC

13.

ALEN  KOŠČAK

14.

KARLO  PODHRAŠKI

15.

FABIJAN  PROSENEČKI

16.

FILIP  TURKOVIĆ

17.

DAVID  JASEK

18.

DANIJEL  TOPLJAK

19.

GABRIEL  ŠKLEDAR

20.

SATYA KOVAČIĆ

21.

DENIS  BARBERIĆ

22.

DARIO MESAR

23.

KRISTIJAN  HEGEDIĆ

 Vijesti

Početak nastave, turnusi, razrednici

Autor: MARKO JAVORINA, 27. 8. 2012.

OBAVIJEST

 

TURNUSI - POČETAK NASTAVE –  3. RUJNA 2012.

A TURNUS - PLAVI - UJUTRO – 8,00

B TURNUS - ZELENI – POPODNE - 13,20

1.C – Blaženka Pokos

1. A – Snježana Katić

2.B – Valentina Sokač Kesteli

1. B – Gordana Prožek

2. C – Sonja Pavlinušić

2. A – Ivka Pašić

3. B – Jasna Strabić

3. A – Snježana Pavišić

4. A – Gordana Prosenečki

3. C – Tomislava Topolovec

5. C – Ana Jurković

4. B – Dragica Zagorec

5. D – Andrea Katanović

4. C – Kata Stojanovska

6. B – Tomislav Bogdanović

5. A – Koviljka Vitanović

6. C – Krešo Babić

5. B – Sanja Žiher

7. B – Gordana Novak

6. A – Helena Nemeček

7. C – Ljubica Babić

6. D – Slaven Iljkić

7. E – Silvija Kišićek

7. A – Ivana Begović

8. B – Kristina Kralj

7. D – Sandra Vurnek

8. C – Ante Starčević

8. A – Selina Golec Petrović

 

8. D – Tomica Turković

 

8. E – Ksenija Kranjčec

 

1. A – ZELENI TURNUS – SNJEŽANA KATIĆ

r. b.

Ime i prezime

1.

Bašlin Lana

2.

Brkić Ivona

3.

Gagro Niko

4.

Grahovar Klara

5.

Harča Jakov

6.

Ivezić Jane

7.

Jukić Marko

8.

Kopričanec Mihael

9.

Martinović Sven

10.

Miljanović Patrik

11.

Povijač Tia

12.

Piškorić Lorena

13.

Radić Anđelo

14.

Račić Marta

15.

Rasonja Toni

16.

Ratković Eva

17.

Šamuga Igor

18.

Šaško Juraj

19.

Tepeš Jan

20.

Trušček Noah

21.

Turčan Luka

22.

Zrno Martin

 

1. B – ZELENI TURNUS – GORDANA PROŽEK

r. b.

Ime i prezime

1.

Bregović Petra

2.

Brunović Filip

3.

Đurin Tea

4.

Flinta Borna

5.

Gučin Fran

6.

Habijanec Lana

7.

Husajna David

8.

Katalenić Patrik

9.

Kemenović Lana

10.

Komar Hana

11.

Kušec Petar

12.

Kušec Stjepan

13.

Leskovar Martela

14.

Martić Filip

15.

Matoić Aron

16.

Media Amra

17.

Mlinarić Leon

18.

Mrazović Dominik

19.

Pavliček Lovro

20.

Suša Marko

21.

Šimanović Lucija

22.

Tokalić Karlo

23.

Tomić Nina

24.

Troha Leonardo

25.

Žiger Ema

26.

Žubrinović Mihaela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. C – PLAVI TURNUS – BLAŽENKA POKOS

r. b.

Ime i prezime

1.

Baštek Jakov

2.

Beljo Lucija

3.

Brlek Lara

4.

Čiček Mateo

5.

Dijačić Dino

6.

Gavranović Lucija

7.

Hadrović  Ivona

8.

Hadrović Luka

9.

Jagodić Laura

10.

Janeš  Franka

11.

Janeš Lucija

12.

Jelinić Hana

13.

Kovačević Paula

14.

Lugomer Larisa

15.

Lugomer Luka

16.

Pavlina Erik

17.

Pavlina Lorena

18.

Prosenečki  Klara

19.

Rogina Nena

20.

Strabić Iva

21.

Švagelj  Dorotea

22.

Tukša Ivan

23.

Vukalović Klara

24.

Žagar Gabriel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A – ZELENI TURNUS – KOVILJKA VITANOVIĆ

r.b.

Ime i prezime

1.

TEA  ČAPEK

2.

FRANKA FLETKO

3.

KARLA HARČA

4.

ASJA  KANTAR

5.

NELA ŠTUBELJ

6.

INES VRDOLJAK

7.

EMA IŠTVANOVIĆ PAREZANOVIĆ

8.

IVANA  MUDRI

9.

ZANA ŠČETAR

10.

MIHAELA KEMENOVIĆ

11.

IVANA LEPČIĆ

12.

TEA KRKLEC

13.

RUŽICA NIKOLIĆ

14.

TOMISLAV PRSTEC

15.

IGNAC RATKOVIĆ

16.

LUKA BIONDIĆ

17.

MARKO KOS

18.

MISLAV TUKŠA

19.

LUKA VALJAK

20.

NOA ŠIMONEK

21.

FABIO KOVAČEVIĆ

22.

PATRIK LEPOGLAVEC

23.

DOMINIK VLAHINJA

24.

LUKA ŽGANEC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. B – ZELENI TURNUS – SANJA  ŽIHER

r.b.

Ime i prezime

1.

ANTONIA TEA BEROŠ

2.

PAULA KRNJIĆ

3.

EMA EHRENBERGER

4.

EMMA SKALIČKI

5.

JELENA JEŽOVITA

6.

EMA TVORIĆ

7.

RAJNA FRANULIĆ

8.

EMILIJA NOVOSEL

9.

LANA PLJUŠČEC

10.

IVANA SLUNJSKI

11.

MAGDALENA VRBAN

12.

TVRTKO PAVKOVIĆ

13.

NEVEN KRULIĆ

14.

LUCAS NOVAK

15.

LOVRO JELENČIĆ

16.

DORIJAN  SKOKOVIĆ

17.

FILIP  TRBUHA

18.

VILIM  BABIĆ

19.

LEO  CAPE

20.

ANTONIO ŠILVESTER

21.

LEON VRHOVEC

22.

JOŠKO  REŠETAR

 

5. C – PLAVI TURNUS – ANA JURKOVIĆ

r.b.

Ime i prezime

1.

MARKO HORVAT

2.

DANIEL  IŠTVANOVIĆ

3.

BERNARD  JAKČIN

4.

LANA NEMEC

5.

SARA  MIKLEČIĆ

6.

JURICA  MESEC

7.

MATEO  LACKOVIĆ

8.

MIROSLAV  PAVLIČEK

9.

DOMAGOJ BELJO

10.

ISABEL  NAVOJ

11.

INES  SOKAČ

12.

KARLO  HADROVIĆ

13.

MIHAEL  HADROVIĆ

14.

VIKTORIJA BOČKAJ

15.

DINO  HORVAT

16.

EMA SOKAČ

17.

HELENA HORVAT

18.

ANA KOPRIĆ

19.

IVAN  SRBLJINOVIĆ

20.

MATIJA UDVARI

21.

IVAN JAMBREC

22.

IVAN  ANDROŠEVIĆ

23.

IVAN  MIKLEČIĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. D – PLAVI TURNUS – ANDREA  KATANOVIĆ

r.b.

Ime i prezime

1.

KAROLINA  BARULEK

2.

MIHAELA CRNČIĆ

3.

HELENA  KRALJIĆ

4.

JELENA  MAĐAR

5.

IVONA  BANEKOVIĆ

6.

PETRA  BUTKOVIĆ

7.

MATEA DRK

8.

KRISTIJAN  GRGIĆ

9.

DOMINIK  JURŠIĆ

10.

MATEA  BAŠLIN

11.

STJEPAN  BABIĆ

12.

IVONA  ŠKRLEC

13.

ALEN  KOŠČAK

14.

KARLO  PODHRAŠKI

15.

FABIJAN  PROSENEČKI

16.

FILIP  TURKOVIĆ

17.

DAVID  JASEK

18.

DANIJEL  TOPLJAK

19.

GABRIEL  ŠKLEDAR

20.

SATYA KOVAČIĆ

21.

DENIS  BARBERIĆ

22.

DARIO MESAR

23.

KRISTIJAN  HEGEDIĆ

 
Tražilica
Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 22. 2. 2019.

Ukupno: 42072
Himna škole

CMS za škole logo
Osnovna škola "Vladimir Nazor" Križevci / Ulica bana Josipa Jelačića 23, HR-48260 Križevci / os-vnazor-kc.skole.hr / ured@os-vnazor-kc.skole.hr
preskoči na navigaciju